“Sunday Morning Tag” is a motorcycle ride in Waikato, New Zealand.
slofox
slofox
July 16, 2011
This
193km
ride visits Hamilton, Tirau, Matamata, Waharoa.
 • Tirau

  at 84km
 • Matamata

  at 124km
 • Waharoa

  at 128km
 • Hamilton

  at 188km
 • © 2019 MotoWhere.com. Forum | Chat with us | Terms / Privacy